אודות

חזון ביה"ס:  "על שלושה דברים בית הספר עומד: על אהבת האדם, על אהבת הדעת, על אהבת המלאכה והיצירה." (צביה ולדן, 1992)

"אני מאמין בית ספרי": צוות ביה"ס מאמין , שיש ביכולתו לבנות מסגרת לימודית , שתאפשר לכלל התלמידים למצות את יכולתם בתחומים לימודיים , חברתיים ותרבותיים.  אנו מאמינים , שביה"ס מסוגל לתת מענה מתאים לאינטליגנציות מגוונות וע"י כך להביא את התלמידים למצב של מודעות ואמונה ביכולתם  ובכישוריהם ולכוונם לקראת היותם לומדים בעלי מכוונות עצמית. צוות המורים מאמין כי ביה"ס הוא המוקד של ההתרחשות החינוכית. ככזה, מוטלת על כל אחד מאיתנו, החובה לטפח אקלים חיוביבביה"ס, ולשמור על תרבות בית ספרית, שתכלול ערכים מונעי אלימות ומקדמי סבלנות, כבוד הדדי והתחשבות בזולת ובסביבה. כל אלו יושגו בזכות הגדרת הזכויות והחובות של כל באי ביה"ס, הגדרת כללי התנהגות, נורמות התנהגות ונהלי עבודה משותפת.​

Comments