בעלי תפקידים


לב תמר מנהלת
סלימאן שני סגנית, רכזת טיפול בפרט
מלול טיראנה מזכירה