יוזמות ופרויקטים


עיתוני בית ספר

מצעד הספרים  - נחמיה תמרי.pptxעיתון בית ספר נחמיה תמרי -  תמריתון 2014.pdfתמריתון 2014.pdf    |  תמריתון 2013.pdfתמריתון 2013.pdf

עידוד הקריאה

מצגת עידוד הקריאה


הוראת השואה

הוראת נושא השואה היא חלק ממערכת השעות השבועית , באופן ספיראלי מכיתה א' ועד כיתה ו'. בכל גיל מתווספים נושאים בהתאם ליכולת הקוגניטיבית והרגשית של הילד. את השיעורים מעבירים מחנכי הכיתות , המורה בעל  הקשר הטוב והרציף עם התלמיד לשם יצירת תחושת מוגנות.

הוראת השואה נעשית באמצעות סיפור אישי ובמעגלים מתפתחים- סיפור היחיד , המשפחה והקהילה.

הוראת השואה נעשית תוך אמינות סיפורית , ערכית והיסטורית . במהלך הוראת נושא השואה נחשפים התלמידים למושג חסידי אומות העולם . הם רואים כי למרות הכאוס והאכזריות יש דוגמאות לאנושיות ולטוב לב.

לכל שכבת גיל מותאם ספר קריאה ובו סיפור על ילד שגדל והתבגר במהלך תקופת השואה , שרד וחזר לתפקד בחברה. 


גינה אקולוגית
למידה משמעותית

חדר – חושבים בהנאה | חדר – פסק זמן.   שילוב זמן איכות חברתי , משחק , הנאה וחשיבה יצירתית .


מוקדי למידה :

כיתות א'-ב'. כיתות ג' – ד'. יצירת קבוצות למידה רב גילאיות , בחירת המוקד מאפשרת מענה אישי ללומד ומתן אפשרות להתפתחות עפ"י נטיותיו וכישוריו.

הקבוצה הרב גילאית מאפשרת למידה בחברותא , תוך יחס של כבוד וסובלנות לרצונותיו ולשאיפותיו של האחר. 

מקהלה ולהקות מחול 

ביה"ס מקיים מקהלה המונה 50 תלמידים מכיתות ב' – ה' . בנוסף קיימת שלוש להקות מחול מכיתות ב'- ו'. המקהלה ולהקות המחול נוטלות חלק פעיל בכל הטקסים והאירועים הבית ספריים. 

Powered by emaze